بیمه های طرف قرارداد فیزیوتراپی بهروش

نگران هزینه های درمان خود هستید؟

فیزیوتراپی بهروش با برترین بیمه های درمانی کشور عقد قرارداد نموده تا شما با صرف کمترین هزینه دوباره حس زیبای سلامتی را بدست آورید.

image
Lights

بیمه ی تامین اجتماعی

Lights

بیمه ی خدمات درمانی

Lights

بیمه ی نیروهای مسلح

Lights

بیمه ی سلامت

Lights

بیمه ی آتیه سازان

Lights

بیمه ی حافظ